Лифт „Рилски езера“ възобновява работа

24/05/2023