Лифтът възобновява работа със зимното работно време

26/10/2023